Önskemål från efterlevande tas på allvar av en begravningsrådgivare 

Ibland finns önskemål från efterlevande om hur själva begravningsakten ska vara. En del är helt på det klara med hur de vill ha det. Det kanske redan är bestämt var någonstans som akten ska hållas. Det kan vara i kyrka eller en borgerlig begravning som kan hållas i lämplig lokal. Musiken som ska spelas under ceremonin kan också vara självklara val, likaså vem som ska hålla ett tal och när under akten det ska ske. Här gör begravningsrådgivaren sitt yttersta för att tillgodose önskemålen.  

Är fallet annat så kommer det på ett ödmjukt sätt goda råd från den begravningsbyrå som är vald. Genom att ställa frågor om hur den avlidne levde sitt liv och var som person får begravningsrådgivaren en bild av hur dödsannonsen kan utformas och hur ceremonin kan läggas upp. Det blir samtidigt en slags bearbetning för de efterlevande att få berätta om den person de sörjer. 

Stöd som en begravningsentreprenör ger genom sina välmenande råd och aktivt lyssnande är mycket värt.