Råd och stöd från en begravningsbyrå 

Alla drabbas vi av sorger i våra liv. Sorg är ett stort ord och vi kan känna det vid olika tillfällen. När vi av någon anledning förlorar någon vi tyckt mycket om och kanske rentav har älskat, då kommer sorgen och det blir en tung period som vi tvingas gå igenom. 

 Alla människor tacklar sorg på olika sätt. Att prata med utomstående kan ha stora fördelar. Det som är viktigt att komma ihåg är att låta sorgen ta sin tid. Hur lång tid det tar att acceptera det faktum att någon nära eller kär person inte längre finns, ja det varierar väldigt mycket från person till person. Det finns inga rätt eller fel i en sorgeprocess. 

 

Viktigt för efterlevande 

Det finns mycket en begravningsbyrå stöttar med i första skedet efter ett dödsfall. 

Människor som arbetar på begravningsbyråer är professionella och är vana att lyssna på människor i sorg. De ger ett stort stöd genom att lyssna aktivt och när de gör det så blir det lättare att fortsättningsvis hitta fram till olika beslut för de efterlevande. Beslut som är viktiga för att bland annat begravningen ska bli så bra som möjligt. Den ska bli en fin stund för de efterlevande och ett minne att bära med sig fortsättningsvis. 

 Det kan vara så att den som är avliden har skrivit papper med hjälp av personal på en begravningsbyrå. Det dokumentet finns i två exemplar. Den bortgångne fick när dokumentet skrevs ett exemplar att förvara i hemmet eller i ett bankfack. Det andra exemplaret ligger i tryggt förvar hos en begravningsbyrå. En del talar om för anhöriga och vänner att det finns ett dokument för att underlätta när det blir dags för begravning. 

 I så fall, ta snarast kontakt med den begravningsbyrå där det andra dokumentet finns.